Udkast til Husorden

Kære Medlemmer, 

Som en del af en god udlejning er det naturligvis væsentligt at lejer udviser en vis respekt for øvrige beboere i ejendommen, og i det hele taget iagttager almindelig god skik og omhu. Det er desværre ikke altid tilfældet, og derfor kan det være en god idé at supplere lejekontrakten med en husorden. 

En husorden beskriver en række almindelige forhold som lejer skal iagttage i lejeperioden, herunder f.eks. udluftning, tørring af tøj, hensyn til øvrige beboere, herunder forhold omkring støj mv. 

SAPU.dk har udarbejdet en standard til husorden, som beskriver en række af disse forhold. Husordenen kan tilrettes individuelle forhold  da den udarbejdede version tager udgangspunkt i, at der er tale om et lejemål i en ejendom hvor der er andre beboere, f.eks. ejerlejlighed eller lign. Det kan derfor være nødvendigt at foretage visse rettelser, hvis der f.eks. er tale om udlejning af et hus. 

Vores udkast til husorden ligger under Standard Dokumenter og kan hentes gratis som medlem af SAPU.dk. 



Mvh
SAPU.dk