Udlejer må godt opkræve istandsættelse uden at lade istandsættelse udføre

I en dom fra 2016, slås det fast at det ligger inden for lovens rammer, at udlejer opkræver istandsættelse fra lejer i forbindelse med fraflytning af lejemål, uanset at udlejer ikke lader den pågældende istandsættelse udføre. Det afgørende er hvorvidt udlejer har lidt et tab, og det kan udlejer godt, iflg. nærværende dom, der dog alene skal ses som en bekræftelse af tidligere praksis. 


GD 2016/66 V
LL § 98, stk. 1
Udlejer var berettiget til at opkræve istandsættelsesudgifter hos lejer uanset genudlejning af uistandsat lejemål. Af lejeaftale fremgik, at L havde overtaget lejemålet nyistandsat og tilsvarende skulle aflevere lejemålet nyistandsat.

Afgørelsen er også i overensstemmelse
med GD 2006/80 Ø.
Dom afsagt den 4. marts 2015 af retten
i Retten i Herning (BS 4-575/2014).
Dom afsagt den 2. juni 2016 af Vestre
Landsret (V.L. B-1146-15).


OM SAPU
SAPU er hjemsted for ca. 1.000 private udlejere, dvs. privat personer eller CVR nr. der udlejer bolig. Vi besvarer årligt mere end 3.000 opkald og rådgiver om bl.a. huslejefastsættelse, sager ved huslejenævn, boligretssager og administration af lejemål, herunder fx. lejeopkrævning, sager om “God skik og orden”, opsigelse og / eller ophævelse af lejer mv. 

Opret dig her