Udlejning og Corona (COVID-19)

Kære medlemmer og udlejere. 

d. 16 marts 2020. 


I forbindelse med Corona virus er vi, som alle andre, mødt af ekstraordinære omstændigeder. Vi forventer at kunne opretholde forholdsvis normal service, dvs. alle henvendelser besvares og telefoner er åbne, men der vil være dage hvor vi er uden bemanding pga. børnepasning mv. 

Vi håber på jeres forståelse.

For så vidt angår igangværende sager, hvor SAPU repræsenterer dig som udlejer overfor enten LLO, andre lejerrepræsentanter, advokater eller huslejenævn/ankenævn, vil vi fortsætte sagsbehandlingen i det omfang, at modparten eller den pågældende instans ellers er i drift. 

De fleste huslejenævn er, så vidt vi er orienteret, lukket ned foreløbigt til d. 27 marts. Nogle angiver, at de svarer på email mv., men det er ikke vores opfattelse, at det kan forventes at nævnene træffer nogen afgørelser i denne periode. 

Sager der er pålagt en deadline, vil vi sørge for bliver besvaret behørigt uanset om nævnet i den pågældende sag er lukket eller ej. 

Nye sager kan fortsat indbringes, men vi vil opfordre til at sager kun indbringes, hvis du som udlejer har tid til at vente på afgørelse til efteråret eller vinter, idet vi forventer at huslejenævnene vil ende med at have en forholdsvis stor sagsbunke når de vender tilbage på arbejde, enten d. 27 marts eller senere. 

Der er, pt., ikke noget der hindrer, at lejere kan varsles i forskellige henseender, herunder huslejevarsel, varsel om diverse mislighold mv., men kontakt os gerne for en konkret vurdering. 

Vi opdaterer løbende i den kommende tid, hvis situationen betyder at ovenstående ændrer sig. 

Med venlig hilsen

SAPU.dk