Varde Kommune nægter at anerkende deres eget lejeforhold

I en lidt speget sag, som vi vil forsøge at beskrive her, bliver det belyst hvorfor vi tidligere har advaret i mod at udleje bolig til kommunerne. 

En udlejer, et af vore medlemmer, foretager en udlejning i slutningen af 2014 til Varde Kommune. Hensigten er at kommunen, som lejer ejendommen, kan bruge boligen til en af de flygtninge, som kommunen ønsker at finde bolig til. 

Det er Varde Kommune der underskriver lejekontrakten, og således er det Varde Kommune der formelt set er lejer, om end det selvsagt ikke er kommunen der skal bebo lejemålet. 

Det er også Varde Kommune der indbetaler depositum, som sikkerhed for lejemålet, men i februar 2017 stopper lejebetalingen pludseligt. 

Udlejer forsøger at sende påkrav om manglende lejebetaling, som efter Varde's kommunes holdning skal tilgå lejer. Senere hen bliver lejemålet ophævet efter Lejelovens §93 stk. 1 litra A, idet huslejebetalingen udebliver. 

Udlejer er løbende i kontakt med kommunen, der nu nægter at anerkende deres ansvar i lejeforholdet. De henviser udlejer til den pågældende flygtning, der har beboet lejemålet. 

Udlejer er nødsaget til at indbringe sagen for Fogedretten, sådan som det normalt gøres når der er betalingsmislighold i et lejemål, uden at udlejer har fået bekræftet om lejer rent faktisk er fraflyttet lejemålet. 

Forinden sagen indbringes for Fogedretten tager udlejer kontakt direkte til Borgmesteren af Varde kommune, omkring sagen, da udlejer mener en fogedretssag vil forekomme yderst pinligt for kommunen. 

Det aftales med borgmesteren at kommunen skal kigge sagen efter igen, og vende tilbage, hvilket medfører at den medarbejder der tidligere har haft med sagen at gøre og vender tilbage, pr. mail: 

” På baggrund af tidligere fremsende dokumenter til ”LA” Påkrav /Opsigelse, anser vi ikke Varde kommune for at være part i sagen. Vi foretager os derfor ikke yderligere.”

Sagen er bare den, at Varde Kommune _er_ part i sagen - de er nemlig lejer. Det er fuldstændig underordnet, om kommunen har valgt at bruge lejemålet til beboelse for en flygtning - de hæfter fortsat for lejeforholdet. 

I Fogedretten bliver det aftalt at Varde Kommune indkaldes til Fogedretsmøde idet Kommunen jo netop optræder på kontrakten som lejer. 

Inden længe bliver der Fogedretsmøde, hvortil Kommunen er indkaldt, og vi ser frem til udfaldet, som efter vores overbevisning alene kan blive at Varde Kommune hæfter for det lejemål de selv har underskrevet, uanset at de ikke ønsker dette. 

Relevante Screendumps nedenfor. 

Skal vi også hjælpe dig med din udlejning? Medlemskab oprettes på få minutter her