GD 2022/13 V Gyldigt at aftale nettoprisindeksregulering i omkostningsbestemt lejemål

Resume

Lejer indbragte en sag for huslejenævnet om størrelsen af huslejen. Lejer fik medhold i, at der ikke var lovligt muligt at indgå aftaler om regulering af huslejen efter stigning i nettoprisindekset i henhold til LL § 53, stk. 2 for lejemål, der bestemmes af omkostninger. Huslejenævnet fandt, at ændringerne i lejeloven den 1. juli 2015, herunder indførelsen af BRL §§ 9 a og 15 a, forhindrede dette. Boligretten kom dog frem til, at LL § 53, stk. 2, stadig kunne anvendes på omkostningsbestemte lejemål, da lovændringen ikke havde til hensigt at ændre anvendelsesområdet i forhold til tidligere aftaler om trappeleje, og at ordlyden i LL § 53, stk. 2, eller BRL § 15 a ikke forhindrede dette. Sagen blev bringt for landsretten, som stadfæstede boligrettens dom og henviste til resultatet og begrundelsen for samme.

Opret medlemskab hos SAPU og få adgang med det samme.

Fordele ved at blive medlem:

  • Adgang til værdifuld viden og rådgivning om udlejninger
  • Få fulde domme om lejens størrelse, regulering og andre værktøjer og informationer
  • Telefonisk rådgivning om lejeloven og relevante emner
  • Adgang til retspraksis, blanketter og andre nyttige værktøjer
  • Sikkerhed i at opfylde alle lovkrav
  • Tryghed i rollen som udlejer

Pris: 159 kr. om måneden (ved max 2 lejemål). Har du flere lejemål er prisen 299 kr. pr. md.

Tegn medlemskab nu for at få den bedst mulige rådgivning om dine udlejninger og lad os sørge for en problemfri og effektiv udlejning.

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig. 


Brug for huslejestatistik?

Besøg husleje.dk og få en gratis profil allerede idag! Du kan søge efter udbudspriser på husleje i hele landet, og få detaljeret indsigt, fx. hvad huslejen er for lejligheder i post nr. 2300 på mellem 50-80m2. 

Husleje.dk indsamler data fra annoncerede lejemål fra private, boligselskaber og pensionskasser, vi indsamler dagligt, og du kan således hente statistik helt frem til dags dato!