GD 2023/03 U skal indkalde til flyttesyn 2, selvom L ikke afleverede nøgler, og der var indkaldt til syn

Resume:

U mistede sit istandsættelseskrav, da U ikke havde indkaldt L til et nyt fraflytningssyn, selvom L var fraflyttet efter et varslet fraflytningssyn, der ikke blev afholdt, og L havde underskrevet aftale om, at viceværten måtte syne boligen. Afgørende var at L ikke udtrykkeligt havde givet afkald på at blive indkaldt til et nyt fraflytningssyn.
L havde opsagt sit lejemål pr. mail den 27. december 2018, og U indkaldte via brev af den 3. januar 2019 L til fraflytningssyn den 14. januar 2019. Det fremgik af indkaldelsen, at nøglerne kunne afleveres til viceværten, hvis L var forhindret i at deltage i fraflytningssynet.
L undlod at aflevere nøglerne til viceværten, og L mødte ikke op til fraflytningssynet den 14. januar 2019, hvilket medførte, at fraflytningssynet ikke blev afholdt. L afleverede i stedet nøglerne til U's ejendomskontor den 18. januar 2019, hvor L underskrev en aftale med ordlyden "Det er d.d. aftalt at vicevært må syne boligen, da der mangler en nøgle og lejer ønsker omkodning af lejemål". På den baggrund blev der gennemført et nyt fraflytningssyn den 28. januar 2019, hvor L hverken blev indkaldt eller i øvrigt orienteret.
Landsretten fastslog, at L først kunne anses at være fraflyttet den 18. januar 2019, hvor nøglerne blev overdraget til viceværten, og da L ikke havde deltaget i fraflytningssynet den 14. januar 2019, var U forpligtet til at indkalde L til et nyt fraflytningssyn. U gjorde gældende, at den skriftlige aftale med viceværten medførte, at L ikke skulle indkaldes til et nyt fraflytningssyn.
Landsretten anførte, at hverken aftalens ordlyd eller omstændighederne i øvrigt medførte, at L udtrykkeligt havde givet afkald på at deltage i eller blive indkaldt til fraflytningssynet.
Derfor var U ikke berettiget til at afholde et nyt fraflytningssyn den 28. januar 2019 uden at indkalde L.
Da L ikke var blevet indkaldt til flyttesynet, var U's istandsættelseskrav bortfaldet jf. daværende LL § 98 stk. 5 (nuværende LL § 187 stk. 5).

SAPU's bemærkninger til sagen
Sagen viser hvor væsentligt det er at udlejer iagttager både retspraksis og lovens bestemmelser ved fraflytning. Lejer skal _altid_ indkaldes til syn, særligt når udlejer har mere end 1 lejemål. Tvivl i disse sager kommer altid lejer til gode. Derfor skal udlejere tage sig særligt i agt ved fraflytning, da reglerne omkring både frist for fraflytningsrapport og indkaldelse til syn altid tolkes til lejers fordel. 

Lad SAPU varetage dit fraflytningssyn

Hos SAPU varetager vi både ind- og fraflytningssyn for mange af vores medlemmer, og dette til en attraktiv pris. Hvis du er i tvivl om håndtering af syn af dit lejemål, kan du altid bede os om tilbud på at varetage dit syn, dette uanset om du er medlem eller ej. Medlemmer får dog væsentlig lavere priser end ikke-medlemmer. 

Bestil tilbud her: https://sapu.dk/p/book-sapu


Hvad kan SAPU hjælpe med?

Vi har mere end 12 års erfaring, og har været involveret i sager om lejeforhøjelser og husleje på vegne af mere end 5000 udlejere. Vi har et indgående kendskab til lejeniveauet for ejendomme over hele Danmark, og hjælper vores medlemmer med håndtere deres lejemål. 

Vores kunder er både privat personer, der udlejer bolig, men også boligselskaber, administratorer og advokater. 

Vi er udlejers samarbejdspartner

Hjælp til udlejning og relevant rådgivning om udlejning er vores eksistensgrundlag. Vores medlemmer bruger os dagligt, enten via vores telefoniske hotline, eller via vores unikke SAPU Chat hvor du kan skrive til os via din konto og få skriftligt svar på få timer.

Vi kan gennemføre fx. lejeforhøjelser fra start til slut, herunder løbende vurdere muligheden for at forbedre dine udlejningsportefølje. Skulle der opstå problemer med lejer, kan vi håndtere alt fra misligholdelse til fraflytninger/indflytninger og ophævelser. 

Opret dig idag og få adgang til bl.a.: 

  • Telefonisk juridisk hotline mandag - fredag (Premium medlemskab)
  • Personlig skriftlig rådgivning via vores SAPU Chat
  • Blanketter og dokumenter
  • Domme og afgørelser fra både Huslejenævn, Boligret, Landsret og Højesteret
  • Huslejevurdering
  • Pris billig sagsbehandling, kun 1.300,00 pr. time for lejeretlig sagsbehandling, fx. repræsentation ved huslejenævn, opsigelse af lejer, varslinger mv. 
  • SAPU Listen (Danmarks eneste advarselsregister over lejere)
Opret medlemskab hos SAPU og få adgang med det samme.

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig. 


Brug for huslejestatistik?

Besøg husleje.dk og få statistik på husleje fra alle dele af Danmark!

Husleje.dk indsamler data fra annoncerede lejemål fra private, boligselskaber og pensionskasser, vi indsamler dagligt, og du kan således hente statistik helt frem til dags dato! 

(SAPU Premium medlemmer har gratis adgang til statistik fra Husleje.dk)