GD 2023/09 Resume, L’s indsigelse mod opsigelse på e-mail, var ugyldig

Højesteret afgjorde en sag om en opsigelse af et boliglejemål. Lejerne havde fremsendt deres indsigelse mod opsigelsen pr. mail, men Højesteret fastslog, at en indsigelse sendt pr. mail ikke opfyldte kravet om skriftlighed i lejelovens paragraf 87, stk. 2. Selvom parterne tidligere havde kommunikeret pr. mail, og udlejerens sekretær havde kvitteret for modtagelsen af indsigelsesmailen, blev indsigelsen anset for ugyldig. Højesteret stadfæstede derfor, at lejerne var forpligtede til at fraflytte lejemålet.

Den fulde dom kan læses her (kræver medlemskab): 

SAPU's bemærkninger til sagen
Dette er endnu en sag, hvor Højesteret slår fast, at lejer _ikke_ kan fremsætte indsigelse i mod en opsigelse fra udlejer pr. email. Trods de senere års bevægelse mod digital kommunikation, som pt omfatter de fleste meddelelser i et lejeforhold, undtagen påkrav, opsigelse og ophævelse, så gælder det altså fortsat også for lejers vedkommende, at indsigelse i mod en opsigelse skal være skriftlig og ikke kan afgives som digital kommunikation. 

Mange lejere forstår ikke dette, og det kan være en fordel for udlejere, der ønsker at opsige, idet en digital indsigelse (fremsendt pr. email, SMS, messenger eller lign) kan ignoreres, og da lejers indsigelsesfrist er berammet til 6 uger, kan udlejer altså vinde en sag om opsigelse alene fordi lejer ikke fremsætter korrekt indsigelse. Dette i øvrigt uden at Retten tager stilling til om udlejers begrundelse for opsigelsen er tilstrækkelig. 

Vi arbejder for udlejere, både virksomheder og privat personer, over hele landet. 
Som det fremgår af denne nylige dom, er det vigtigt for udlejere at være opdateret på retspraksis og følge de korrekte procedurer ved opsigelse og indsigelser. SAPU (Sammenslutningen af Private Udlejere) er en organisation, der arbejder for at støtte og vejlede udlejere i netop disse situationer.

Ved at melde sig ind i SAPU, får udlejere adgang til en lang række fordele, herunder juridisk rådgivning, opdateringer om ændringer i lovgivningen og retspraksis, samt muligheden for at netværke med andre udlejere. Disse fordele kan være afgørende for at sikre, at udlejere er i stand til at beskytte deres interesser og undgå potentielle faldgruber i forbindelse med lejeforhold.

Hvis du er udlejer og endnu ikke er medlem af SAPU, opfordrer vi dig derfor på det kraftigste til at melde dig ind. Med SAPU's støtte og ekspertise kan du navigere trygt og sikkert i det komplekse landskab af lejelovgivning og retspraksis. Tilmeld dig allerede i dag og nyd godt af de mange fordele, som et medlemskab af SAPU kan tilbyde dig som udlejer.

Hvad kan SAPU hjælpe med?

Vi har mere end 12 års erfaring, og har været involveret i sager om lejeforhøjelser og husleje på vegne af mere end 5000 udlejere. Vi har et indgående kendskab til lejeniveauet for ejendomme over hele Danmark, og hjælper vores medlemmer med håndtere deres lejemål. 

Vores kunder er både privat personer, der udlejer bolig, men også boligselskaber, administratorer og advokater. 

Vi er udlejers samarbejdspartner

Hjælp til udlejning og relevant rådgivning om udlejning er vores eksistensgrundlag. Vores medlemmer bruger os dagligt, enten via vores telefoniske hotline, eller via vores unikke SAPU Chat hvor du kan skrive til os via din konto og få skriftligt svar på få timer.

Vi kan gennemføre fx. lejeforhøjelser fra start til slut, herunder løbende vurdere muligheden for at forbedre dine udlejningsportefølje. Skulle der opstå problemer med lejer, kan vi håndtere alt fra misligholdelse til fraflytninger/indflytninger og ophævelser. 

Opret dig idag og få adgang til bl.a.: 

  • Telefonisk juridisk hotline mandag - fredag (Premium medlemskab)
  • Personlig skriftlig rådgivning via vores SAPU Chat
  • Blanketter og dokumenter
  • Domme og afgørelser fra både Huslejenævn, Boligret, Landsret og Højesteret
  • Huslejevurdering
  • Pris billig sagsbehandling, kun 1.300,00 pr. time for lejeretlig sagsbehandling, fx. repræsentation ved huslejenævn, opsigelse af lejer, varslinger mv. 
  • SAPU Listen (Danmarks eneste advarselsregister over lejere)
Opret medlemskab hos SAPU og få adgang med det samme.

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig. 


Brug for huslejestatistik?

Besøg husleje.dk og få statistik på husleje fra alle dele af Danmark!

Husleje.dk indsamler data fra annoncerede lejemål fra private, boligselskaber og pensionskasser, vi indsamler dagligt, og du kan således hente statistik helt frem til dags dato! 

(SAPU Premium medlemmer har gratis adgang til statistik fra Husleje.dk)