GA 2014/08 Istandsættelse af lejemål efter rygning

GA 2014/08 U's fraflytningskrav inklusiv nikotinspærrebehandling godkendt 

Resume:
Lejemålet var ved L's indflytning overtaget nyistandsat, og ved fraflytning skulle det ligeledes afleveres nyistandsat. U havde ved L's fraflytning stillet krav om maling af samtlige vægge og lofter, som blev udført med nikotinspærre for at undgå skjolder, fordi L i lejeperioden havde haft mange stearinlys tændt ofte. Både huslejenævn og ankenævn godkendte U's samlede fraflytningskrav, herunder udgifterne til nikotinspærre.


Dette er en administrativ afgørelse fra Ankenævnene for de Københavnske Huslejenævn, og skal således ikke anses på niveau med en dom. Dog er afgørelsen nyttig, hvis du sidder med en sag, hvor der skal istandsættes efter rygning, idet afgørelsen netop godkender, at udlejer kan forlange udgifter til nikotinspærre mv. dækket af lejer som følge af lejers rygning i lejemålet. 

I en tidligere dom fra 2012 fra Vestre Landsret, afviste Retten U's krav mod lejer på betaling for nikotinspærre. Der var i denne sag tale om et lejemål i en almen boligorganisation. Landsretten lagde vægt på, at L ikke havde misligholdt sin vedligeholdelsesforpligtelse, selvom der var røget i lejemålet, og at dette krævede en særlig behandling ved L's fraflytning. L havde blandt andet sørget for løbende udluftning i og maling af lejligheden. Ved den her refererede ankenævnsafgørelse har udgangspunktet været et lidt andet. Spørgsmålet for ankenævnet drejede sig primært om L's istandsættelsesforpligtelse i henhold til den indgåede lejekontrakt sat i forhold til L's anvendelse af lejemålet i lejeperioden. Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at reglerne for vedligeholdelse og istandsættelse ved fraflytning er anderledes i den almene sektor end i den private og man skal heller ikke derfor sammenligne de to afgørelser direkte.

Medlemmer kan få dommen til brug ved konkrete sager

SAPU har afgørelsens fulde tekst, skal du bruge den til din sag i huslejenævnet, så lad enten os føre sagen eller kontakt os og få afgørelsen udleveret. 

Er du ikke medlem? Vi er udlejers samarbejdspartner

Hjælp til udlejning og relevant rådgivning om udlejning er vores eksistensgrundlag. Vores medlemmer bruger os dagligt, enten via vores telefoniske hotline, eller via vores unikke SAPU Chat hvor du kan skrive til os via din konto og få skriftligt svar på få timer.

Vi kan gennemføre lejeforhøjelser fra start til slut, herunder løbende vurdere muligheden for at forbedre dine udlejningsportefølje. Skulle der opstå problemer med lejer, kan vi selvsagt håndtere alt fra misligholdelse til fraflytninger/indflytninger og ophævelser. 

Opret dig idag og få adgang til bl.a.: 

  • Telefonisk juridisk hotline mandag - fredag (Premium medlemskab)
  • Personlig skriftlig rådgivning via vores SAPU Chat
  • Blanketter og dokumenter
  • Domme og afgørelser fra både Huslejenævn, Boligret, Landsret og Højesteret
  • Huslejevurdering
  • Pris billig sagsbehandling, kun 1.100,00 pr. time for lejeretlig sagsbehandling, fx. repræsentation ved huslejenævn, opsigelse af lejer, varslinger mv. 
  • SAPU Listen (Danmarks eneste advarselsregister over lejere)


Opret medlemskab hos SAPU og få adgang med det samme.

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig. 


Brug for huslejestatistik?

Besøg husleje.dk og få en gratis profil allerede idag! Du kan søge efter udbudspriser på husleje i hele landet, og få detaljeret indsigt, fx. hvad huslejen er for lejligheder i post nr. 2300 på mellem 50-80m2. 

Husleje.dk indsamler data fra annoncerede lejemål fra private, boligselskaber og pensionskasser, vi indsamler dagligt, og du kan således hente statistik helt frem til dags dato!