GD 2002/60 V Påkrav afgivet for tidligt

GD 2002/60 V Påkrav afgivet for tidligt

Resume:

Påkrav var sendt på sidste rettidige betalingsdag og kunne derfor ikke danne grundlag for ophævelse.

Rettens begrundelse og konklusion:

Den 1. april 2002 var 2. påskedag. U sendte påkrav fredag den 5. april. Da lejen fortsat ikke blev betalt, ophævede U lejemålet og overgav sagen til fogedretten, der udtalte:

”Det lægges til grund, at forfaldsdagen i henhold til lejeaftalen er fastsat til hver den 1. i måneden.

Mandag den 1. april 2002 var en helligdag, hvorfor forfaldsdagen i denne måned var tirsdag den 2. april, jf. LL § 33, stk. 3, 1. pkt. Betaling anses for rettidig når den sker senest den 3. hverdag efter forfaldsdagen, jf. LL § 33, stk. 3, 2. pkt. Sidste rettidige betalingsdag var således fredag den 5. april. U afgav påkravet i henhold til LL § 93, stk. 2, til postbesørgelse fredag den 5. april, og påkravet kom frem til L den 6. april. U’s påkrav er - i strid med LL § 93, stk. 2, 2. pkt. - afgivet på den sidste rettidige betalingsdag. Påkravet kan derfor ikke danne grundlag for ophævelse af lejemålet.”

Landsretten stadfæstede kendelsen.

Instans og sagsnr.:

Kendelse afsagt den 14. juni 2002 af Retten i Randers (FS 6-1770/2002). Kendelse afsagt den 17. juli 2002 af Vestre Landsret (kære nr. V.L. B-1545-02).