GD 2020/38B, Lejer hæftede for maling efter halvandet års beboelse trods nye regler uden nyistandsættelse

GD 2020/38 Efter halvandet års boperiode hæftede L for maleristandsættelse af lejemålet ved fraflytning som følge af huller, hakker og mærker i vægge og på paneler

Resume

Ved L's indflytning i lejemålet i 2015 blev der udarbejdet en indflytningsrapport hvoraf fremgik, at lejemålet var nymalet, herunder paneler, vægge og lofter. Efter 1,5 års boperiode fraflyttede L lejemålet. I forbindelse med L's fraflytning fremsatte U krav om maleristandsættelse af bl.a. vægge og paneler som følge af, at L havde forårsaget huller, hakker, misfarvning og mærker. L gjorde efterfølgende gældende, at lejemålet ikke blev overtaget nymalet, og at hun havde været naiv, da hun ved indflytningen underskrev indflytningsrapporten. Derudover anførte L, at U havde haft håndværkere i lejemålet, og at håndværkerne svinede og var grove. U indhentede tre malertilbud og valgte det billigste på 7.500 kr. Udover kravet om maling fremsatte U bl.a. krav om 14 dages husleje, for hvilken periode lå efter lejemålets ophør, idet det var U's opfattelse, at L ikke havde afleveret lejemålet i kontraktmæssig stand. Boligretten fandt det godtgjort, at lejemålet blev overtaget nymalet, hvorfor boligretten kom frem til, at L hæftede for maleristandsættelse, idet L ved fraflytningen ikke havde afleveret lejemålet i samme stand som ved overtagelsen, herunder var der huller, hakker, misfarvninger og mærker i vægge og paneler, som boligretten fandt godtgjort, at L havde påført lejemålet. Boligretten afviste derimod U's krav om 14 dages husleje efter lejemålets ophør.

Ovenstående dom fra 2020 er endnu en tydeliggørelse af, at selvom begrebet "nyistandsættelse" ophørte ved lovændringen d. 1.7.2015, kan udlejere altså fortsat godt forlange maling af lejemålet ved lejers fraflytning, herunder også paneler mv. I den konkrete sag er det lejede efterladt med hakker, mærker og huller hvilket i øvrigt også sædvanligvis vil kunne anses som misligholdelse, men det afgørende i sagen er ikke misligholdelse, men blot at det lejede ikke blev afleveret i samme stand som ved overtagelse. 

Husk indflytningsrapporten! 
I sagen gjorde lejer endvidere gældende at denne havde været "naiv" ved underskrift på indflytningsrapporten, og påstod at det lejede ikke var i den stand som indflytningsrapporten angav ved indflytningen. Dommen her viser, at netop indflytningsrapporten lægges til grund, og at Retten ikke finder lejers påstande om rapporten reelt er "forkert" som værende tilstrækkelig til at så tvivl om standen på lejemålet ved indflytning. Navnlig derfor er indflytningsrapporten væsentlig, da den kan være helt afgørende ved tvister om istandsættelse ved fraflytning. Husk i øvrigt også at tage billeder af lejemålet ved indflytning. 

SAPU har den fulde dom og kan bistå vores medlemmer med denne til brug ved tvist i huslejenævn, ankenævn eller boligret.

Bliv medlem hos SAPU og få adgang til retspraksis og kvalificeret juridisk rådgivning

Hjælp til udlejning og relevant rådgivning om udlejning er vores eksistensgrundlag. Vores udlejere bruger os dagligt, enten via vores telefoniske hotline, eller via vores unikke SAPU Chat hvor du kan skrive til os via din konto og få skriftligt svar på få timer.

Vi kan gennemføre lejeforhøjelser fra start til slut, herunder løbende vurdere muligheden for at forbedre dine udlejningsportefølje. Skulle der opstå problemer med lejer, kan vi selvsagt håndtere alt fra misligholdelse til fraflytninger/indflytninger og ophævelser. 

Opret dig idag og få adgang til bl.a.: 

  • Telefonisk juridisk hotline mandag - fredag (Premium medlemskab)
  • Personlig skriftlig rådgivning via vores SAPU Chat
  • Blanketter og dokumenter
  • Domme og afgørelser fra både Huslejenævn, Boligret, Landsret og Højesteret
  • Huslejevurdering
  • Pris billig sagsbehandling, kun 1.100,00 pr. time for lejeretlig sagsbehandling, fx. repræsentation ved huslejenævn, opsigelse af lejer, varslinger mv. 
  • SAPU Listen (Danmarks eneste advarselsregister over lejere)

Du kan være medlem både som privat person, der udlejer bolig eller som selskab. 

Opret medlemskab hos SAPU og få adgang med det samme.

 

eller skriv til os her hvis du vil ringes op for en dialog om SAPU medlemskab er det rigtige for dig. 


Brug for huslejestatistik?

Besøg husleje.dk og få en gratis profil allerede idag! Du kan søge efter udbudspriser på husleje i hele landet, og få detaljeret indsigt, fx. hvad huslejen er for lejligheder i post nr. 2300 på mellem 50-80m2. 

Husleje.dk indsamler data fra annoncerede lejemål fra private, boligselskaber og pensionskasser, vi indsamler dagligt, og du kan således hente statistik helt frem til dags dato!