GD 2021/05 Ø U’s ophævelse af lejemål berettiget, adgangsnægtelse servicearbejder

GD 2021/05 Ø U’s ophævelse af lejemål berettiget, idet L ikke havde givet U adgang til lejemålet i forbindelse med U’s udførelse af servicearbejder

Resume:

U ønskede at foretage servicearbejder i lejemålet og varslede derfor over for L adgang til lejemålet. U satte tillige forud for arbejdernes udførsel sedler op i opgangen. U ophævede efterfølgende lejemålet, idet hverken L eller fremlejer imødekom U's anmodning om af få adgang til lejligheden. Fogedretten gav U medhold i, at L skulle udsættes af lejligheden. Landsretten stadfæstede fogedrettens afgørelse med den begrundelse, at U havde sandsynliggjort sit krav på at blive indsat i lejemålet under henvisning til, at L eller fremlejer ikke havde givet U adgang til lejemålet.

Fogedretten og landsretten kommer i denne sag til samme resultat, navnlig at udlejers ophævelse var berettiget, idet lejer, eller dennes fremlejer, ikke havde givet adgang til lejemålet, trods varslinger fra udlejer herom. 

U oplyste, at han har fået adgang til alle lejemål i forbindelse med servicearbejder bortset fra det i sagen omhandlede lejemål, og at der før, arbejderne skulle udføres, var sat sedler op i opgangen. Der har tidligere været sendt varslinger til L vedrørende adgang til lejemålet uden, at U har fået adgang.

Sagen demonstrerer 2 ting: 

1. Adgangsnægtelse i tilfælde hvor udlejer har ret til at få adgang kan og bør føre til ophævelse 

2. Det kræves dog, at der er tale om gentagne adgangsnægtelser og ikke en enkelt forseelse. 


SAPU har dommens fulde tekst.


SAPU rådgiver private udlejere om jura og økonomi. Enten telefonisk eller via vores egen juridiske "chat" service, som alle medlemmer får adgang til. SAPU varetager endvidere formidling af lejemål, afholder ind- og fraflytningssyn og administrerer lejemål over hele landet. 

Opret medlemskab og få DK's bedste partner til din udlejning.