GD 2022/34 B Energibesparende arbejder var en forbedringsforhøjelse

Ny dom: Udlejer må forhøje huslejen efter forbedringer

I forbindelse med en retssag om en udlejers ret til forhøjelse af huslejen som følge af forbedringer, blev det afgjort, at udgifterne til ventilationsanlægget og energimærkning kunne medtages i beregningen af forbedringsforhøjelsen, da der var sket en reduktion i ejendommens elforbrug, og indhentelsen af nyt energimærke var nødvendig som følge af de udførte forbedringsarbejder. 

Bliv medlem af SAPU
Som medlem får du adgang til juridisk rådgivning og vejledning om alt fra huslejeforhøjelser til fraflytning og opsigelse. Du kan også deltage i kurser og arrangementer, der styrker dine kompetencer som udlejer. Meld dig ind i SAPU i dag og få ro i sindet.