GD 2023/33Ø, Udlejer fik ikke medhold i opsigelse pga sammenlægning af boliger

Det kræver aktivt medlemskab for at kunne læse hele artiklen
Opret medlemskab her

En Lærerig Dom om Udsigelsesrettigheder i Udlejning

For vores medlemmer: Et Overblik over Dommen

I en nylig dom fra Østre Landsret fik en udlejer ikke medhold i sin opsigelse af en lejer, på trods af udlejerens ønske om at udvide sin egen bolig. Denne sag giver et vigtigt indblik i, hvordan domstolene afvejer parternes interesser i lejeforhold.

Sagsresumé: Udlejeren, som boede sammen med sin ægtefælle og begge var gangbesværede, ønskede at etablere en handicaplift og et nyt badeværelse. Dette...