Husk dette når du opkræver forbrug hos lejer!

Vi ser desværre mange ærgerlige sager hos vores udlejere omkring opkrævning af aconto forbrug. 

Forbrugsopkrævning er, ligesom mange andre elementer, kraftigt reguleret i lejeloven. 

Et par gode tips:

Du må ikke opkræve aconto vand hvis lejemålet ikke er forsynet med særskilt vandmåler (særlig relevant ved fx værelsesudlejning)

Du må ikke opkræve aconto el hvis der ikke er særskilt elmåler (særlig relevant ved fx værelsesudlejning) 

Varme må godt opkræves uden krav om målere, men skal i så fald opkræves efter en fordelingsnøgle - fx efter antal m2

Renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer må slet ikke opkræves særskilt hos lejer, under nogen omstændigheder.

Hvis du opkræver en eller flere forbrugsposter så skal du lave et årligt regnskab til lejer (kontakt sapu.dk for nærmere info om krav til regnskab). Glemmer du at lave regnskab eller laver du regnskabet forkert uden iagttagen af gyldighedskrav kan du miste retten til efterbetaling fra lejer. 

Hvis fx du ikke har måler til vand og el så skal lejekontrakten krydses af således det fremgår at du som udlejer leverer disse forbrugsposter og der skal så angives i paragraf 11 i lejekontrakten at forbruget af disse er inkluderet i lejen som således er fastsat derefter. 

Antennebidrag og internet kan, som noget nyt, godt opkræves aconto. Vi anbefaler dog at så mange forbrugsposter som muligt flyttes således lejer selv har kundeforholdet med forsyningsselskaber. 

Konsekvensen af ikke at iagttage ovenstående kan resultere i voldsomme krav om tilbagebetaling til lejer, så det er altså ganske væsentligt. 

Vi hjælper dig gerne med at få lavet lejekontrakten korrekt - for medlemmer er prisen blot kr. 1.500,00 inkl moms og inkl tilretning. Beløbet kan fradrages overfor SKAT - det kan medlemskab iøvrigt også! 

Mvh
SAPU.dk