Må en ejerforening nægte eller begrænse udlejning

Det helt korte svar er Nej. 

Ejerforeninger må ikke, uden at dette enstemmigt er vedtaget på generalforsamlingen, forbyde udlejning eller på anden vis begrænse en ejers ret til at udleje boligen. 

Dog kan man ved stiftelsen af en ejerforening beslutte at udlejning ikke er tilladt. Således vil alle ejere og kommende ejere, være bekendt med denne begrænsning i råderetten hvilket sandsynligvis også vil have en betydning for ejerlejlighedernes værdi. 

Hvis fx. et gebyr alene rammer dem som ønsker at udleje, vil dette være en klar begrænsning af ejers ret til at udleje, og det er en klar ændring af ejerens berettigede forventning til råderet. Samme gælder egentlig forbud mod udlejning i ejerforeninger.

Der kan foreligge objektive årsager til at forbyde en ejer udlejning, fx. hvis den pågældende ejer gentagne gange har udlejet til kriminelle forhold eller tilsvarende. Men generelle forbud er i udgangspunktet i strid med loven. 

Læs mere Ejerlejlighedslovens anvendelses område her.