Lejer må ikke nægte adgang

Regler vedr. adgang til lejemål

Det forekommer desværre ofte, at udlejer nægtes adgang til et lejemål, uanset at udlejer i mange tilfælde har ret til at få adgang. Nægter lejer udlejer adgang til det lejede, fx. i forbindelse med uopsættelige reparationer, i forbindelse med arbejder i det lejede eller i andre sammenhænge hvortil udlejer har ret til at få adgang efter enten Lejelovens §§54 eller 55, må lejer tilsendes varsel og påkrav om at give adgang. 


Nægtes adgangen fortsat er der faktisk grundlag for at ophæve lejemålet efter Lejelovens §93 stk. 1 litra C. Ophævelse bringer lejemålet til ophør uden yderligere varsel og lejer skal fraflytte omgående, i modsat fald må sagen indbringes for fogedretten. Netop for at kunne pålægge lejer konsekvens ved manglende adgang til det lejede, er det væsentligt at udlejer i videst mulige omfang sørger for at varsle adgang korrekt og altid skriftligt, med mindre der er tale om akutte situationer hvor det er nødvendigt at få adgang uden forudgående varsel. 

Er der aftalt i Lejekontrakten under §11 under henvisning til lejelovens §4 stk 2, at parterne kan kommunikere pr. email er det tilstrækkeligt at varsle adgangen via email. Har du spørgsmål eller brug for rådgivning vedr. adgang til det lejede, eller hvordan du skal forholde dig i en konkret situation vedr. dit lejeforhold så kontakt os og få svar med det samme - eller bliv medlem her, hvis du ikke allerede er det.