Nye regler gør det nemmere at udleje boligen i ferien

Siden 2015 har man som privatperson kunnet udleje sin bolig i op til otte uger og blive fritaget fra lejelovens komplicerede regler. Det er særligt relevant for dem, der vil udleje sin bolig i sommerperioden.

Hvis man i forbindelse med ferie vil udleje sin bolig i en kort periode, så skal man som privatperson ikke følge lejelovens komplicerede regler, når lejeperioden kun er op til otte uger. Både ejere, andelshavere og lejere kan benytte sig af undtagelsesreglerne, men lejere og andelshavere skal dog spørge deres udlejer eller bestyrelse om lov før der indgås en aftale om udleje.

Hvis man vil udleje sin bolig tidsbegrænset i mere end otte uger, så skal det ske inden for lovens regler. Det vil sige, at man skal være opmærksom på rigtig mange regler, og man skal som udlejer have en gyldig grund til at tidsbegrænse lejeperioden. I den situation anbefales det at få rådgivning fra SAPU.dk. 

I det omfang at man udlejer i ferien og i mindre end 8 uger anbefaler SAPU dog at benytte den forkortede lejekontrakt som iøvrigt er udarbejdet på Engelsk for at man har et aftalegrundlag med lejer. 

Den kan hentes under Standarddokumenter på www.sapu.dk