Hvornår har du sidst varslet lejeforhøjelse?

Hvis din lejer har beboet lejemålet i mere end 2 år og huslejen iøvrigt er under kr. 700 pr. m2 pr. år så kan der være belæg for at varsle en lejestigning. 

Hvis dit lejemål ligger i en kommune, der ikke er reguleret vil i høj grad være mulighed for at hæve huslejen. 

Du kan enten : 

  • Send din lejekontrakt til info@sapu.dk og lad os vurdere hvor meget lejen evt. kan hæves. Vi kommer endvidere med tilbud på at håndtere varsling, evt. indsigelse og huslejenævnssag. 
  • Brug vores skabelon til huslejeforhøjelse som du finder her. Vi anbefaler, at du rådfører dig med os inden du varsler huslejestigning, da der kan være flere forhold der skal tages højde for. 

Læs mere om fastsættelse af husleje her og om de forskellige regler vedr. Omkostningsbestemt husleje, det lejedes værdi mv for ejerlejligheder, huse og andelsboliger her.