Hvornår har du sidst varslet lejeforhøjelse?

Hvis din lejer har beboet lejemålet i mere end 2 år og huslejen iøvrigt er under kr. 700 pr. m2 pr. år så kan der være belæg for at varsle en lejestigning. 

Send din lejekontrakt til info@sapu.dk og lad os vurdere hvor meget lejen evt. kan hæves. Vi kommer endvidere med tilbud på at håndtere varsling, evt. indsigelse og huslejenævnssag. 

Mvh

SAPU.dk