Ny dom vedr. tidsbegrænsning

Der er kommet en ny interessant dom vedr. fogedrettens behandling af et spørgsmål om tidsbegrænsning. 


U=Udlejer
L=Lejer 

U’s indsigelser til tidsbegrænsning af boliglejemål kunne behandles af fogedretten. 

L boede til leje i et beboelseshus. Ifølge boliglejeaftalen ophørte lejemålet automatisk den 1. juli 2015, da huset var sat til salg. Grundet manglende salg blev lejeaftalen forlænget til den 1. november 2015. Den 19. november 2015 rettede L ved sin advokat indsigelse om, at tids- begrænsningsklausulen ikke var gyldig, hvorfor lejemålet ikke var ophørt pr. 1. november 2015. U anmodede herefter fogedretten om, at L udsattes på bag- grund af lejemålets ophør. L bestred, at fogedretten havde kompetence til at behandle tvisten om tidsbegrænsnings- klausulens gyldighed. Både fogedretten og landsretten nåede frem til, at fogedetten godt kunne behandle sagen, hvorefter U’s begæring om udsættelse af L blev fremmet.
''