Ny højesteretsdom vedr. gennemgribende forbedret lejemål

Højesteret afsagde den 8. april 2016 en principiel dom om gennemgribende forbedrede lejemål. Dommen siger, at der ikke skal stilles strenge krav for at anse betingelsen om, at forbedringerne i en gennemgribende moderniseret lejlighed væsentligt har forøget det lejedes værdi for opfyldt, så længe de anerkendte forbedringsudgifter overstiger det mindstebeløb, der er fastsat i boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Dette har også relevans for privat personer, der udlejer egen bolig. 

SAPU.dk kan hjælpe med at fastslå om dit lejemål er gennemgribende forbedret og dermed kan udlejes til en højere husleje end sædvanligt.

Kontakt os for mere information herom. 

Mvh
SAPU.dk